NutCM GIAO THÔNG - XÂY DỰNG - TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Kiến nghị của Công ty TNHH Nguyên Hưng
8-9-2017

Kiến nghị: Công ty TNHH Nguyên Hưng có khó khăn vướng mắc tại Tờ trình số 003/TTr-CTY ngày 25/4/2017 về việc thực hiện thông báo số 517/STNMT-KS ngày 21/04/2017 và xin phép thay thế bãi tập kết cát khai thác với các nội dung:

1. Kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước hướng dẫn tạo điều kiện cho Công ty hoàn thiện các thủ tục để thay thế bãi tập kết cát. Nếu không có bãi tập kết cát dọc bờ sông thì công ty không tổ chức khai thác cát được, công ty phải ngừng hoạt động. Việc ngừng hoạt động do không có bãi tập kết gây ảnh hưởng rất lớn đến công ty và người lao động, 30 lao động là người dân tộc thiểu số trên địa bàn xã mất việc làm, Công ty phải trả lãi vay ngân hàng, phải bồi thường hợp đồng người mua...

2. Trong thời gian hoàn thiện thủ tục thay thế bãi tập kết cát khai thác, Công ty xin được phép hút cát tại khu vực lòng sông, được phép khai thác và tập kết tại 02 bãi tập kết cát: Trung Nghĩa Đông, xã Kroong (1ha); thôn PleikNăng, xã Ngọc Bay (0.3ha). Công  ty cam kết bảo vệ môi trường tại bãi tập kết, chống xạc lỡ bờ sông, đảm bảo giao thông thông suốt, giữ gìn an ninh trật tự và quy định khác của chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước.

Tiến trình xử lý:

1. Nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, UBND tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Công thương, UBND thành phố Kon Tum xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và quy định của pháp luật về nội dung kiến nghị của doanh nghiệp, báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 15/5/2017, trường hợp vượt thẩm quyền đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết. Xem tại đây

2. Ngày 16/5/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường có báo số 245/BC-STNMT về việc đề xuất điều chỉnh bãi tập kết cát. Xem tại đây

3.  Căn cứ nội dung kiến nghị và Báo cáo của cơ quan tham mưu, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan hướng dẫn Công ty thực hiện hoạt động đầu tư, khai thác khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời đề nghị Công ty TNHH Nguyên Hưng thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1280/UBND-HTKT, ngày 17/5/2017 về việc xử lý vi phạm pháp luật trong khai thác cát, sỏi khu vực thành phố Kon Tum. Xem tại đây

  
Số lượt xem:4615
Bài viết liên quan:
Icon  Kiến nghị của Công ty cp Thủy điện Hồng Phát Đak Mek