NutCM GIAO THÔNG - XÂY DỰNG - TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Kiến nghị của Công ty TNHH SX-DV-TM An Phú Thịnh
9-1-2018

* Nội dung kiến nghị: Vừa rồi nhà máy làm thủ tục xin cấp phép xả thải, sau khi gửi văn bản đến các ban ngành thì sở tài nguyên môi trường có gửi lại văn bản cho công ty, nhưng qua hai lần làm việc trực tiếp vẫn chưa đưa ra được ý kiến thống nhất nên phía doanh nghiêp xin đăng ký làm việc trực tiếp với đồng chí Chủ Tịch UBND tỉnh mong tháo gỡ những vướng mắc để công ty sớm quay lại sản xuất.

* Kết quả giải quyết: UBND yêu cầu Công ty TNHH SX-DV-TM An Phú Thịnh:

+ Dừng hoạt động vận hành thử nghiệm của Nhà máy chế biến mủ cao su ATP; tổ chức khắc phục các tồn tại và hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật về môi trường, tài nguyên nước trước khi đưa nhà máy vào vận hành.

+ Dừng xả nước thải ra môi trường khi chưa có Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và không được đưa Nhà máy chế biến mủ cao su APT vào hoạt động sản xuất khi chưa được cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án.

   - Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Sa Thầy, UBND xã Sa Nhơn theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm: Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện của Công ty TNHH SX-DV-TM An Phú Thịnh đối với nội dung chỉ đạo nêu trên. Nếu phát hiện Nhà máy vẫn hoạt động sản xuất thì tiến hành xử lý theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo UBND tỉnh để xử lý.

  
Số lượt xem:5003
Bài viết liên quan:
Icon  Kiến nghị của Câu lạc bộ doanh nhân trẻ KT
Icon  Kiến nghị của Công ty cổ phần Bến xe Kon Tum
Icon  Kiến nghị của Công ty TNHH Nguyên Hưng
Icon  Kiến nghị của Công ty cp Thủy điện Hồng Phát Đak Mek