NutCM GIAO THÔNG - XÂY DỰNG - TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Kiến nghị của Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ DH
1-2-2019

Nội dung kiến nghị: Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ DH kiến nghị về việc thủ tục giao đất, thuê đất cho dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Đăk Hà, cụ thể: Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Đăk Hà của Công ty TNHH thương mại và công nghệ môi trường DH được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 507/QĐ-UBND ngày 23/5/2018; thu hồi và cho thuê đất để thực hiện dự án tại Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 27/11/2018. Công ty đã thực hiện thủ tục thuê đất, nhưng đến nay thủ tục bị ách tắc vì Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính để thuê đất còn chưa thống nhất đơn giá thuê đất, hệ số điều chỉnh giá đất, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Tiến trình xử lý: Ngày 17/01/2019 Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn (tại Văn bản số 167/VP-HTĐT v/v giải quyết kiến nghị của Nhà đầu tư), cụ thể đã chỉ đạo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, giải quyết theo quy định.

Kết quả: Loại đất mà chủ đầu tư đề nghị xác định nghĩa vụ tài chính là đất công cộng có mục đích kinh doanh chưa có trong bảng giá đất được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014. Do vậy ngày 10/12/2018 liên ngành tham mưu UBND tỉnh tại Báo cáo số 792/BC-STNMT về giá đất để xác định nghĩa vụ tài chính cho Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ DH và đã được UBND tỉnh thống nhất tại Văn bản số 3545/UBND-NNTN ngày21/12/2018.

Ngày 23/01/2019 Cục thuế đã ban hành thông báo nộp tiền thuê đất số 297/TB-CT. Ngày 24/01/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký hợp đồng thuê đất với nhà đầu tư và đã tổ chức bàn giao đất trên thực địa để nhà đầu tư triển khai dự án. Vậy kể từ ngày 24/01/2019 Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ DH có quyền sử dụng diện tích đất được UBND tỉnh cho thuê để triển khai thực hiện dự án.

  
Số lượt xem:3879
Bài viết liên quan:
Icon  Kiến nghị của Công ty TNHH SX-DV-TM An Phú Thịnh
Icon  Kiến nghị của Câu lạc bộ doanh nhân trẻ KT
Icon  Kiến nghị của Công ty cổ phần Bến xe Kon Tum
Icon  Kiến nghị của Công ty TNHH Nguyên Hưng
Icon  Kiến nghị của Công ty cp Thủy điện Hồng Phát Đak Mek