NutCM GIAO THÔNG - XÂY DỰNG - TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Kiến nghị của Công ty cp Thủy điện Hồng Phát Đak Mek
7-9-2017

Kiến nghị: Công ty Cp Thủy điện Hồng Phát Đăk Mek có văn bản số 01CV/HPĐM-2017 ngày 04/01/2017 về việc giải quyết khó khăn vướng mắc trong việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án Thủy điện Đăk Mek 3 với các nội dung:

Công ty CP Thủy điện Hồng Phát Đăk Mek xin được cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư lần thứ 4 từ 9 năm thành 10 năm 9 tháng so với Giấy chứng nhận đầu tư lần thứ 3. Lý do:

Sau sự cố vỡ tường thượng lưu đập tràn công trình thủy điện Đăk Mek 3 xảy ra ngày 22/11/2012 tại xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum, Công ty đã được UBND tỉnh cho phép tiếp tục thực hiện dự án và được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần thứ 3, trong đó tiến độ thực hiện dự án 9 năm kể từ khi khởi công năm 2008 đến khi hoàn thành đưa dự án đi vào khai thác sử dụng ngày 31/12/2016.

Hiện nay, Công ty đã huy động được vốn tự có bổ sung vào dự án thông qua việc góp vốn của cổ đông mới với số vốn góp là 23 tỷ đồng, đã nộp 17 tỷ đồng vào tài khoản mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Chi nhánh Kon Tum làm giá trị đối ứng, là cơ sở để Chi nhánh trình Agribank Việt Nam thẩm định cho vay bổ sung theo Quy định. Tuy nhiên, để được Hội sở Agribank Việt Nam tiếp tục cho Công ty vay vốn thực hiện dự án thì Công ty cần phải được bổ sung Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần 4 (Giấy chứng nhận điều chỉnh lần 3 đã hết hiệu lực). 

Tiến trình xử lý:

Ngày 06/01/2017, UBND tỉnh đã có công văn số 41/UBND-HTĐT về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thủy điện Đăk Mek 3 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và Công ty Công ty cp Thủy điện Hồng Phát Đak Mek. Nội dung văn bản tại đây

Kết quả:

Ngày 19/01/2017, UBND tỉnh đã có quyết định số 19/QĐ-UBND về việc chấp thuận giãn tiến độ đầu tư Dự án Thủy điện Đăk Mek 3 của Công ty Cổ phần Hồng Phát - Đăk Mek. Nội dung quyết định tại đây

  
Số lượt xem:5360