NutCM GIỚI THIỆU
Giới thiệu Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp
17-11-2016

Thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, nhằm kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thiết lập và đưa vào vận hành hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại địa chỉ internet http://doanhnghiep.kontum.gov.vn kể từ ngày 01/01/2017.

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh nếu phát sinh những vướng mắc, khó khăn cần được hỗ trợ giải quyết thủ tục đầu tư hoặc có những phản ánh, kiến nghị với tỉnh, có thể phản ánh qua hệ thống. Tổ hỗ trợ thủ tục đầu tư tiếp nhận, tham mưu UBND tỉnh chuyển kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo yêu cầu của doanh nghiệp. 

Thông qua hệ thống này, các kiến nghị của doanh nghiệp về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, sẽ trực tiếp được lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo xử lý. Hệ thống cho phép các doanh nghiệp dễ dàng truy cập, gửi kiến nghị, phản ánh bằng máy tính và các thiết bị di động kết nối internet; cho phép theo dõi tiến trình xử lý kiến nghị và nhận các kết quả trả lời một cách nhanh chóng, kịp thời; công khai, minh bạch các kết quả xử lý kiến nghị theo từng lĩnh vực kiến nghị, từng cơ quan xử lý,…

 

  
Số lượt xem:4228