NutCM TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - ĐẦU TƯ
Kiến nghị của Công ty CP Thiên Trường
11-9-2017

Kiến nghị: Công ty CP Thiên Trường đề nghị hỗ trợ đơn vị, nội dung như sau:

1. Giấy CNQSDĐ (đợt 2) đã cấp cho Công ty chúng tôi trong mục ghi hình thức sử dụng đất: Đất rừng sản xuất, nay xin đính chính lại là Đất trồng cây lâu năm (Giấy CNQSDĐ đợt 1 đã ghi là mục đích sử dụng Đất trồng cây lâu năm )

2. Xin được gắn số diện tích cây cà phê vào Giấy CNQSDĐ (đợt 2) là tài sản gắn liền trên đất của công ty.             

Tiến trình xử lý: UBND tỉnh chuyển nội dung kiến nghị trên đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, tham mưu xử lý nội dung kiến nghị trên của Công ty.

Kết quả: 

1. Về mục đích sử dụng đất ghi trên giấy chứng nhận: Sở Tài Nguyên và Môi trường đã điều chỉnh Đất trồng cây cao su.

2. Về chứng nhận diện tích cây cà phê là tài sản gắn liền với đất vào Giấy CNQSDĐ của Công ty: Văn phòng đăng ký đất đai - Sở Tài Nguyên và Môi trường đã hướng dẫn cho Công ty, điều chỉnh dự án đầu tư, xin chủ trương UBND tỉnh để thực hiện dự án trồng cây cà phê. Sau khi được UBND tỉnh thống nhất chủ trương thì Sở Tài Nguyên và Môi trường chứng nhận tài sản là vườn cây cà phê vào Giấy CNQSDĐ theo quy định.

  
Số lượt xem:4458
Bài viết liên quan:
Icon  Kiến nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Kon Tum